Analizowanie przedsiębiorstwa i jego otoczenia pod kątem budowania tożsamości organizacji

Problemy Zarządzania, Tom 2, Numer 2 (2004) s. 39-52
Agnieszka Wilczak

 

do góry