Problemy stosowania wspólnotowego prawa konkurencji na rynkach praw do emisji imprez sportowych

Problemy Zarządzania, Tom 2, Numer 3 (2004) s. 220, 71-82
Ewelina Dorota Sage

 

do góry