Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i fundusze unijne - słabo wykorzystywane źródła finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego

Problemy Zarządzania, Tom 4, Numer 3 (2006) s. 108-120, 230
Ewa Bojar

 

do góry