Uwarunkowania zmian w zarządzaniu usługami publicznymi w świetle badań

Problemy Zarządzania, Tom 5, Numer 1 (2007) s. 103-117, 214
Wanda Zaremba

 

do góry