Wyniki badań odcisków utrwalonych na polepie ze stan. 2 w Łazach (gmina Słupia Nowa), pow. Kielce, z 1960 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 435-436
Melania Klichowska

 

do góry