Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 roku : płaszczyzny sprzyjania koniunkturze terytorialnej

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Numer 3 (2011) s. 169-196
Maciej Cesarski

 

do góry