Dydaktyka ogólna a innowacyjne podejście w dydaktyce w aspekcie przygotowania przyszłych nauczycieli

Chowanna, Tom 2 (2003) s. 107-118
Erich Petlák, Gabriela Porubská

 

do góry