Wykorzystanie metod Edwarda de Bono w edukacji ogólnotechnicznej - doniesienie z badań

Chowanna, Tom 2 (2003) s. 149-160
Marcin Musioł

 

do góry