Wpływ autorstwa tekstu na jego ocenę : stereotypy płciowe a wizerunek polityka

Chowanna, Tom 1 (2007) s. 94-106
Radosław Walczak, Dariusz Banaszek, Grzegorz Pajestka, Adam Szuba

 

do góry