Systemy płatności w świetle ekonomii sieci i skali

Problemy Zarządzania, Tom 7, Numer 1 (2009) s. 170-187, 206
Jakub Górka

 

do góry