O dobru : dysputy nieco bezładne

Diametros, Numer 1 (2004) s. 113-127
Mateusz Penczek , Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.), A. Białek (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Tomasz z Akwinu, "Dysputy problemowe >>O dobru<<", tł. A. Białek, Lublin 2003

 

do góry