Instrumenty UE wspierające wzrost innowacyjności polskich MSP : implikacje dla PO Innowacyjna Gospodarka

Problemy Zarządzania, Tom 8, Numer 1 (2010) s. 136-158, 220
Ewa Latoszek, Magdalena Proczek

 

do góry