"Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej : wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce", Warszawa 2008 : [recenzja]

Problemy Zarządzania, Tom 8, Numer 1 (2010) s. 211-215
Ewa Krakowińska

 

do góry