Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich

Problemy Zarządzania, Tom 8, Numer 3 (2010) s. 119-137, 148-149
Mikołaj Jalinik

 

do góry