Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego

Problemy Zarządzania, Tom 9, Numer 2 (2011) s. 221, 30-50
Aleksander Chrostowski, Monika Kostera

 

do góry