Mediator jako antropolog : podejście antropologiczne w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych

Problemy Zarządzania, Tom 9, Numer 2 (2011) s. 222, 63-74
Leszek Cichobłaziński

 

do góry