Bronisław Chajęcki 15.XII.1902 - 5.I.1953

Przegląd Pruszkowski, Numer 1 (1993) s. 11-17
Tadeusz Jaros

 

do góry