Usługi on-line w kontekście mobilnym : jakościowe badanie obserwacyjne

Problemy Zarządzania, Tom 10, Numer 3 (2012) s. 148-166, 283-284
Krzysztof Redlarski, Marcin Sikorski

 

do góry