Efektywność ekonomiczna wdrażania telepracy w zespołach informatycznych na przykładzie instytucji sektora publicznego

Problemy Zarządzania, Tom 10, Numer 3 (2012) s. 184-203, 284-285
Mirosław Dyczkowski

 

do góry