Badanie użyteczności wizualizacji w semantycznym wyszukiwaniu informacji, oparte na ontologii wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania

Problemy Zarządzania, Tom 10, Numer 3 (2012) s. 204-218, 285
Helena Dudycz

 

do góry