Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka

Problemy Zarządzania, Tom 11, Numer 4 (2013) s. 20-32
Łukasz Sułkowski

 

do góry