Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - w stronę nowej metodologii

Problemy Zarządzania, Tom 11, Numer 4 (2013) s. 87-100
Łukasz Gaweł

 

do góry