Ryzyko w systemie płatniczym

Problemy Zarządzania, Tom 11, Numer 2 (2013) s. 111-123
Jakub Górka

 

do góry