Miara rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku

Problemy Zarządzania, Tom 11, Numer 2 (2013) s. 161-176
Jerzy P. Gwizdała

 

do góry