"Zeszyty Prasoznawcze", 2011, 54, nr 1/2, 3

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 16, Numer 1 (2013) s. 245-251
Wanda Matras-Mastalerz

 

do góry