Charakterystyka dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w ujęciu przestrzennym w latach 2004–2011

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Numer 3 (2013) s. 27-51
Krzysztof Jarosiński

 

do góry