Tożsamość miasta w kontekście przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych we współczesnej Polsce : przypadek Kielc

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Numer 3 (2013) s. 125-146
Joanna Z. Radziszewska

 

do góry