Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne wprowadzania technologii informacyjnych i multimedialnych w polskim systemie edukacji

Dydaktyka Informatyki, Tom 7 (2012) s. 53-52
Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec

 

do góry