Obserwacje spontanicznego wykorzystania komputerowego narzędzia przeznaczonego do samodzielnego eksploracyjnego zdobywania wiedzy na temat sieci neuronowych

Dydaktyka Informatyki, Tom 7 (2012) s. 91-108
Ryszard Tadeusiewicz

 

do góry