Multimédia a e-learning - trend súčasného vzdelávania

Dydaktyka Informatyki, Tom 7 (2012) s. 180-198
Ján Pavlovkin

 

do góry