Výsledky experimentu využitia multimédií vo výučovaní predmetu technika

Dydaktyka Informatyki, Tom 7 (2012) s. 199-210
Ján Stebila

 

do góry