O Lwowie, filozofii przyrody i filozofujących inżynierach : rozmowa z dr hab. Pawłem Polakiem

Semina Scientiarum, Tom 12 (2013) s. 5-20
Paweł Polak, Kamil Drążkiewicz

 

do góry