Teologia wobec astronomii : ujęcie Bernharda Pünjera : metodologiczne podstawy recepcji prac astronomicznych Johanna Zöllnera na gruncie teologii w kontekście kontrowersji pomiędzy nauką a religią w Niemczech w XIX wieku

Semina Scientiarum, Tom 12 (2013) s. 49-65
Piotr Cebula

 

do góry