Informacje o lektoracie języka polskiego w Universidade de Lisboa (Portugalia)

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 1 (1988) s. 67-69
Maria Magdalena Starzycka

 

do góry