O formie i znaczeniu "condicionalis" w językach iberoromańskich i słowiańskich

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 1 (1988) s. 79-84
Wiesław Nowikow

 

do góry