Możliwości wykorzystania elementów komunikacji niewerbalnej w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego : (rozważania teoretyczne)

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 5 (1994) s. 31-37
Ewa Mendak, Dorota Pogorzelska

 

do góry