"Chevalerie de la Passion" Filipa de Mezieres na tle dewocyjności późnego średniowiecza

Słupskie Studia Historyczne, Tom 1 (1993) s. 69-82
Marzena Głodek

 

do góry