Działalność bojowa Wojska Polskiego na froncie wschodnim od listopada 1918 r. do 14 sierpnia 1920 roku

Słupskie Studia Historyczne, Tom 6 (1998) s. 11-34
Jerzy Przybylski

 

do góry