Działalność polityczna i wojskowa Władysława Sikorskiego w okresie od października 1918 do stycznia 1919 r.

Słupskie Studia Historyczne, Tom 6 (1998) s. 145-148
Elżbieta Żukowska

 

do góry