Wybory do Reichstagu w 1867 i 1871 roku na przykładzie okręgu bytowsko-miastecko-sławieńskiego

Słupskie Studia Historyczne, Tom 7 (1999) s. 81-100
Józef Lindmajer

 

do góry