Badania nad dziejami Pomorza do końca XV wieku w Instytucie Historii WSP w Słupsku 1986-1996

Słupskie Studia Historyczne, Tom 7 (1999) s. 219-226
Barbara Popielsa-Szultka

 

do góry