Nowe znaczenia kobiecych ról społecznych w XVIII stuleciu

Słupskie Studia Historyczne, Tom 10 (2003) s. 87-101
Anna Łysiak-Łątkowska

 

do góry