Adolf Kania - pierwszy konsul Czechosłowacji w Szczecinie w latach 1949-1951

Słupskie Studia Historyczne, Tom 11 (2004) s. 147-167
Ryszard Techman

 

do góry