Obserwacja konsulatów polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki kontrwywiad (do 1927 roku)

Słupskie Studia Historyczne, Tom 11 (2004) s. 261-269
Wojciech Skóra

 

do góry