Stan armii litewskiej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. (na podstawie dokumentów polskiego wywiadu)

Słupskie Studia Historyczne, Tom 11 (2004) s. 271-278
Tadeusz Kmiecik

 

do góry