Konferencja naukowa "Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1970-1980)", Gdańsk 9-10 października 2003 r.

Słupskie Studia Historyczne, Tom 11 (2004) s. 318-323
Andrzej Michalski

 

do góry