Działania wojsk brytyjskich przeciwko 1. Korpusowi Obserwacyjnemu Girondy generała Junota w Portugalii, 1-31 sierpnia 1808 roku

Słupskie Studia Historyczne, Tom 12 (2006) s. 87-106
Tadeusz M. Klupczyński

 

do góry