Zastrzeżenia senatu Stanów Zjednoczonych dotyczące traktatu pokojowego z 1919 roku

Słupskie Studia Historyczne, Tom 12 (2006) s. 213-216
Tadeusz Kmiecik

 

do góry