"Monarchia i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII w.", Józef Dobosz, Poznań 2002 : [recenzja]

Słupskie Studia Historyczne, Tom 12 (2006) s. 266-272
Agnieszka Teterycz-Puzio , Józef Dobosz (aut. dzieła rec.)

 

do góry