Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel

Słupskie Studia Historyczne, Tom 13 (2007) s. 11-14
Andrzej Rossa

 

do góry